Предимства

  • Натрупаният в годините опит в професионалното обучение
  • ЦПО осъществява директна връзка между работодатели и курсисти;
  • Успешно завършили необходимите модули за професионална квалификация и преквалификация, започват веднага работа по специалността, в собствени фирми или намират професионална реализация в чужбина;
  • Дава възможност за лично професионално развитие, за придобиване на нови умения за кариерна мобилност и квалификация, за повишане и осъвременяне на знанията и уменията;
  • Практическа насоченост;
  • Близост до пазара на труда;
  • Кратък срок на обучение и качествено учебно съдържание.

В Център за професионално обучение към „Балкански център Дипломат" успешно приключи проект „Квалификационни услуги за заети лица – фаза 3" по оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд 2007 – 2013.
Благодарение на този проект, 15 служители на „Балкански център Дипломат", след успешно осеммесечно обучение, придобиха квалификация по „ Селски туризъм".
Тези млади специалисти ще се стремят да привлекат нови възможности за развитието на Община Луковит и да спомогнат за подобряване на икономическата конюктура на региона.

 

Контакти

Център за професионално обучение

ул. „ Димитър Талев" № 2
5770 Луковит,
Тел. 0697 550 86
Моб. 0879 300 895
E – mail: cpo@dbg.bg

 

Работно Време

Понеделник - Петък
08.30 - 18.00

Събота - Неделя
Почивни Дни