Предимства

  • Натрупаният в годините опит в професионалното обучение
  • ЦПО осъществява директна връзка между работодатели и курсисти;
  • Успешно завършили необходимите модули за професионална квалификация и преквалификация, започват веднага работа по специалността, в собствени фирми или намират професионална реализация в чужбина;
  • Дава възможност за лично професионално развитие, за придобиване на нови умения за кариерна мобилност и квалификация, за повишане и осъвременяне на знанията и уменията;
  • Практическа насоченост;
  • Близост до пазара на труда;
  • Кратък срок на обучение и качествено учебно съдържание.

КАРИЕРИ ЛУКОВИТ 2014 – КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

karieri142

За десети пореден път на 26 септември в Diplomat Plaza Hotel & Resort – гр. Луковит се проведоха „Кариери Луковит - 2014”. Организатори на събитието бяха Асоциация „Качество на Живота” и Център за професионално обучение към „Балкански център Diplomat”, с любезното съдействие на Община Луковит и Дирекция „Бюро по труда” – Луковит.
В събитието взеха участие представители на Община Луковит, Директорите и служители от Дирекциите „Бюро по труда” гр. Луковит и гр. Червен бряг, Управителят на Областен информационен център Ловеч, представители на бизнеса и работодатели от региона в лицето на „Дипломат Корпорейшън” ООД, „Винербергер” ЕООД –гр. Луковит, „ Балкански център Дипломат” ООД, учители и ученици от СОУ „Алеко Константинов” и ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит.
Приветсвено слово към участниците, отправи г-н Любен Станев – Председател на Асоциация „Качество на Живота”.
На форума бяха обсъдени атрактивни възможности за кариерно развитие, професионално обучение и повишаване на квалификацията като предостави възможности за добра кариера на хората от региона, което е определящ фактор за по-доброто им качество на живота.
Особен интерес предизвикаха стажантските програми насочени към младите специалисти  и възможността им за бъдеща професионална реализация във водещи фирми от общината.
Събитието  предизвика обществен диалог сред представителите на бизнеса, неправителствения сектор, институциите, гражданите и младите хора  за качеството на собственият им живот и стремеж към постигане на по – добър и пълноценен такъв.

karieri141

Контакти

Център за професионално обучение

ул. „ Димитър Талев" № 2
5770 Луковит,
Тел. 0697 550 86
Моб. 0879 300 895
E – mail: cpo@dbg.bg

 

Работно Време

Понеделник - Петък
08.30 - 18.00

Събота - Неделя
Почивни Дни